id 3197 - Pawłowice - 23,1819 ha (KSSE)

49.9613015
18.71786270000007

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Pawłowice
Miasto Pawlowice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Przeszkody na pow.terenu:Linia energetyczna w zachodniej i południowej części nieruchomości eS20 kV.

 

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 23.1918 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Tak – w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny należące do Jastrzębskiej Spółki Kolejowej o powierzchni 1,54h

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

produkcja, usługi, magazyny, składy, usługi komercyjne i inne

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

produkcja, usługi, magazyny, składy, usugi komercyjne i inne

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RII, RIII A, RIII B
Powierzchnia gruntów 23.1918 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 16 [m]
Obecne użytkowanie

rolnicze

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 3 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada DK81, DW938.
Autostrada (Odległość) [km]  [km]
Kolej Pawłowice
Kolej (Odległość) 0.15 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 90 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie