Boniowice, gm.Zbrosławice, pow.Tarnowskie Góry - 0,6739 ha

50.39464599999999
18.71273180000003

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Boniowice
Miasto Zbrosławice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.6739 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

nie-no

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2XU – tereny zabudowy usługowej, zabudowy gospodarczej (garaże, budynki pomocnicze za wyjątkiem inwentarskich), parkingi i dojazdy , sieci i urządzenia uzbrojenia terenu oraz zieleni urządzonej

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2XU – tereny zabudowy usługowej, zabudowy gospodarczej (garaże, budynki pomocnicze za wyjątkiem inwentarskich), parkingi i dojazdy , sieci i urządzenia uzbrojenia terenu oraz zieleni urządzonej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RV
Powierzchnia gruntów 0.6739 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

Teren niezabudowany, pole uprawne

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Opis ograniczeń ekologicznych

Brak informacji.

Przeszkody na terenie: tak - wyrobisko pogliniane (staw).

Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada A 1 (6 km), DK 78 (5 km)
Autostrada (Odległość) [km] 6 [km]
Kolej Tarnowskie Góry
Kolej (Odległość) 10 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 20 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie