id 8212 - Chorzów (budynki i magazyn na terenie!)

50.3122683
18.972975799999972

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Narutowicza
Miasto Chorzów
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 11.3 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

nie - no

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

P – tereny produkcyjne (szeroko pojęta wytwórczość oraz magazynowanie, składowa-nie, zawodowe usługi produkcyjne i rzemieślnicze)
- P- production area (manufacturing in a braod sense, storage and warehousing, professional production and craft services)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

P – tereny produkcyjne (szeroko pojęta wytwórczość oraz magazynowanie, składowa-nie, zawodowe usługi produkcyjne i rzemieślnicze)
- P- production area (manufacturing in a braod sense, storage and warehousing, professional production and craft services)

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba; dr;Tk
Powierzchnia gruntów 11.3 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

teren przemyslowy -industrial area

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Tak
Opis budynków i zabudowań

Otwarte składowisko surowców, budynek biurowy, magazyn, budynki energetyczne -
- An open raw materials deposit, an

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada DK 79 - 3 km; A4 -9.7 m; A1 - 11.6 km; DK94 - 5 km
Autostrada (Odległość) [km] 9.7 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 31 km
Kolej Chorżów
Kolej (Odległość) 4 [km]
Bocznica kolejowa (Odległość) 0.5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 29 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 800 [m]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie