Rydułtowy - 0,1699 ha

50.049120284069865
18.431721925735474

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Strefa Gospodarcza
Miasto Rydułtowy
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Przetarg http://rpp.rydultowy.pl/

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.1699 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

brak możliwości

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

"1PU" - teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

obszar oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MP/1-Z/2 zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Rydułtowy nr XXXII/287/09 z dnia 29.05.2009 r.

"1PU" - jest w terenach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

teren górniczy

Charakterystyka działki

Klasa gruntów R IVb
Powierzchnia gruntów 0.1699 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

nie użytkowana

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

brak budynków

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) publiczna, gminna
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada (Odległość) [km]  [km]
Kolej Rydułtowy
Kolej (Odległość) 3 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 60 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie