Działka OZN.NR EWID.1046/1 km3

50.36156107794197
19.116146564483643

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) obręb Gródków
Miasto Gródków
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 13 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Tereny zabudowy usługowej, magazynów, składów (ZUPS)

Tereny drogi publicznej klasy głównej (poszerzenie DW 913) 1 KDG 1/2

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RIVb pow. 13,2657 W-RIVb pow. 0,2583
Powierzchnia gruntów 13 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Grunt użytkowany rolniczo

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga wojewódzka DK-913
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 15 [m]
Autostrada 13,5 km / 0,300
Autostrada (Odległość) [km] 13 [km]
Kolej Będzin
Kolej (Odległość) 8 [km]
Bocznica kolejowa (Odległość) 3 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 12 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 500 [m]
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Odległość przyłącza (kanalizacja) 500 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie