Żory - kompleks działek przy ul. Męczenników Oświęcimskich i Al. Niepodległości

50.04496419422943
18.689932823181152

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Męczenników Oświęcimskich
Miasto Żory
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.6278 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

w sąsiedztwie znajdują się niezabudowane działki należące go osób fizycznych

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

A6 UC – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

http://www.bip.zory.pl/?c=15919

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Bi - inne tereny niezabudowane
Powierzchnia gruntów 0.6278 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 3 [m]
Obecne użytkowanie

parking samochodowy

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Tak
Opis ograniczeń ekologicznych

w granicach działki znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne

Budynki i zabudowania na terenie Tak
Opis budynków i zabudowań

droga asfaltowa oraz stacja transformatorowa o powierzchni 12.7m2

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga gminna
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada A1-1.5 km
Autostrada (Odległość) [km] 5.5 [km]
Porty rzeczne i morskie port rzeczny w Gliwicach - 35 km
Kolej Żory - ruch pasażerski i towarowy
Kolej (Odległość) 2.3 [km]
Bocznica kolejowa Żory
Bocznica kolejowa (Odległość) 2.3 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice - Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 65 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Linia telefoniczna Tak

Pliki PDF załączone do oferty

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie