id 8594 - Lędziny, ul. Lędzińska, KSSE - 2,9 ha

50.1199556
19.109685600000034

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Lędzińska
Miasto Lędziny
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Przeszkody naziemne i podziemne:

Tak, gazociąg, przewody energetyczne i linia teletechniczna wzdłuż ul. Lędzińskiej. - Yes, gas pipeline, power cables and telecommunications line along Lędzińska street. Tak, linia energetyczna  napowietrzna. -Yes, overhead power line.

 

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 2.9050 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Tak. Istnieje możliwość powiększenia terenu o grunty o pow. ok. 9 ha stanowiące własność Gminy Lędziny oraz grunty aktualnie stanowiące własność Skarbu Państwa o pow. ok. 3 ha znajdujące się poza terenami KSSE (niestrefowe).

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Charakterystyka działki

Powierzchnia gruntów 2.9050 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 2.2 [m]
Obecne użytkowanie

Łąka./

Meadows

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada A1 - 5 km; A4 - 13 km
Autostrada (Odległość) [km] 13 [km]
Kolej Imielin stacka
Kolej (Odległość) 7 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 50 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 30 [m]
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 14 [m]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 20 [m]
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie