id 8436 - 27 ha - wieś KALEJ, powiat kłobucki -nieruchomość po kopalni rudy żelaza

50.79779389999999
18.98512900000003

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Kopalniana 1
Miasto Wręczyca Wielka
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Własność prywatna - 5 właścicieli (osoby fizyczne) – bez podziału. - Private ownership – 5 owners (natural person) – no land divison.

Teren płaski z hałdą po kopalni o wysokości 40 m -flat land with one 40 m high mine tip.

Budynki na terenie - buildings on the area.

 

Właściciele są w posiadaniu badań fizykochemicznych materiału zgromadzonego na składowisku odpadów (hałda) po kopalni rydy żelaza pod kątem ich zastosowania do produkcji klinkieru budowlanego (Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budowlanej "CERPROJEKT" Oddział w Poznaniu - opracowanie z 1976 r.), nadal aktualne. Materiał w ilości ok.3 mln ton połozony na powierzchni ok. 16 ha. -

The ovners can provide the results physicochemical research of the material which is creating the mine tip with regard to using it for the production of clinker (the research from 1976 made by CERPROJEKT section in Poznan) which is still up-to date. The material is calculated for approx.  3 mln tones, placed on the area of 16 ha.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 27 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Tak, wokół tereny prywatne

YES, there are other private plots surrounding the area

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1P, 1PE – tereny przemysłowe

1P, 1 PE – industrial areas

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1P, 1PE – tereny przemysłowe

1P, 1 PE – industrial areas

Charakterystyka działki

Powierzchnia gruntów 27 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 40 [m]
Obecne użytkowanie

Wynajem części gruntów i lokali na działalność gospodarczą i lokali mieszkalnych. Wypowiedzenie umów najmu w okresie 3 miesięcy.

Renting some parts of the area and buildings for economic activities and residential purposes. 3-months’ notice period for  contracts of lease

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie
Opis budynków i zabudowań

Budynki przemysłowe – 3000 m2, budynki gospodarcze – 2000 m2, blok mieszkalny – 750 m2.

Industrial buildings – 3000 m2, commercial buildings – 2000 m2, residential building – 750 m2. 

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) asfalt
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 8 [m]
Autostrada A1 - 3 km
Autostrada (Odległość) [km] 3 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice, 70 km
Kolej Wręczyca Wielka
Kolej (Odległość) 5 [km]
Bocznica kolejowa Częstochowa-Stradom
Bocznica kolejowa (Odległość) 5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 60 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Napięcie 30 [kV]
Dostępna moc 3 [MW]
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie