Działka przemysłowa przy ul. Piaskowej

50.04772173288681
18.78198891878128

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Piaskowa
Miasto Suszec
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Przetarg http://bip.suszec.iap.pl/pl/10394/14934/pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-czesci-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-suszec.html
Dodatkowe informacje

https://drive.google.com/open?id=17PayOtWaZcmFDYjp5S38_UTHzB4WR09N&usp=sharing

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1.2813 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

W oparciu o tereny prywatne.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XXXII/64/270/2005 Rady Gminy Suszec z dnia 20 października 2005 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 127 z dnia 20.10.2005r. poz. 3167 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec na północ od ulicy Pszczyńskiej oraz w granicach ulic Piaskowej od toru kolejowego PKP w kierunku północnym do ulicy Dolnej, Powstańców, Na Grabówki, a od strony wschodniej do granicy lasu i ulic Szkolnej i Gospodarskiej. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem:

 

H61P – co stanowi zapis planu tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ba
Powierzchnia gruntów 1.2813 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Część działki użytkowana jako parking, pozostała część zadrzewiona.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga asfaltowa
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 10 [m]
Autostrada A1/DK81
Autostrada (Odległość) [km] 11 [km]
Kolej Suszec Kopalnia
Kolej (Odległość) 1.6 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 82 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza (gaz) 10 [m]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie