id 8563 - 2,34 ha - Mierzęcice - Nowa Wieś

50.4413182
19.086761000000024

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Nowa Wieś
Miasto Mierzęcice
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 2.34 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

nie - no

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obiekty produkcyjne, sklady, bazy, magazyny, zabudowa usługowa

production facilities, stores, bases, warehouses, service buildings

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obiekty produkcyjne, sklady, bazy, magazyny, zabudowa usługowa

production facilities, stores, bases, warehouses, service buildings

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RV
Powierzchnia gruntów 2.34 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 9 [m]
Obecne użytkowanie

Odłogi, uprawy rolnicze, teren zabrzewiony-

fallows, agricultural crops, wooded areas

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 6 [m]
Autostrada DK78 - 0.5 km; S1 - 1.5 km; A1 - 4 km
Autostrada (Odległość) [km] 4 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 45 km
Kolej tarnowskie Góry
Kolej (Odległość) 20 [km]
Bocznica kolejowa Miasteczko Śląskie
Bocznica kolejowa (Odległość) 20 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 2 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Odległość przyłącza (elektryczność) 500 [m]
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 700 [m]
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 400 [m]

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie