Zawiercie - 1,3456 ha

50.49857856525173
19.382286071777344

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul.Technologiczna
Miasto Zawiercie
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1.3456 ha [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

TAK

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1P1-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Przeznaczenie podstawowe-obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

7ZE-teren zieleni

Charakterystyka działki

Klasa gruntów IVb.IV
Powierzchnia gruntów 1.3456 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 1 [m]
Obecne użytkowanie

Teren nie jest użytkowany.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 0.2 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga gminna,powiatowa,wojewódzka,krajowa
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 5.5 [m]
Autostrada A1-14 km,DK78-2km
Autostrada (Odległość) [km] 14 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 68km
Kolej Zawiercie
Kolej (Odległość) 4 [km]
Bocznica kolejowa Zawiercie
Bocznica kolejowa (Odległość) 4 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 45 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Odległość przyłącza (elektryczność) 1 [m]
Napięcie 15 [kV]
Dostępna moc 1 [MW]
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 1 [m]
Wartość kaloryczna 38.1 [MJ/Nm³]
Średnica rury 200 [mm]
Dostępna objętość (gaz) 35.9 [Nm³/h]
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 1 [m]
Dostępna objętość (woda) 2400 [m³/24h]
Kanalizacja na terenie Nie
Odległość przyłącza (kanalizacja) 1 [m]
Dostępna objętość (kanalizacja) 2400 [m³/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 1 [m]

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie