Edukacja

Na terenie Województwa Śląskiego działa 38 szkół wyższych, w tym m.in. uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczne. Do najbardziej znanych uczelni należą: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Muzyczna.

Łącznie śląskie uczelnie kształcą prawie 119 tys. osób, tj. 8,5% ogólnej liczby studentów w kraju. W roku akademickim 2014/2015 liczba absolwentów osiągnęła prawie 36,7 tys. osób, co stanowi 9,3% wszystkich absolwentów w Polsce. Najwięcej z tej liczby było absolwentów wyższych szkół technicznych (33,2% ogółu absolwentów w regionie), wyższych szkół ekonomicznych (23,8%), oraz Uniwersytetu Śląskiego (prawie 17,2%). Warta podkreślenia jest kooperacja szkół wyższych z podmiotami gospodarczymi. Uczelnie województwa śląskiego współpracują z firmami na wielu płaszczyznach, od współpracy projektowo-produkcyjnej poprzez tworzenie dedykowanych kierunków studiów i rozbudowanych programów praktyk i staży.

W regionie funkcjonuje 186 zasadniczych szkół zawodowych, kształcących pracowników potrzebnych przede wszystkim w branży produkcyjnej. 

 

ZOBACZ WIĘCEJ:

Szkoły wyższe

więcej informacji o edukacji w województwie TUTAJaktualizacja: listopad 2017