Strefa samorządów

Backoffice

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAMIESZCZAJĄ SWOJE OFERTY INWESTYCYJNE WYŁĄCZNIE POPRZEZ ZAKŁADKĘ BACKOFFICE, PO ZALOGOWANU SIĘ DO SYSTEMU.

Prosimy o podawanie powierzchni (z użyciem kropki zamiast przecinka): w ha - w przypadku ofert terenów, natomiast w m2 - w przypadku ofert hal. W bazie umieszcza się oferty z następującym przeznaczeniem: przemysł, produkcja, magazyny, usługi, działalność gospodarcza. Nie umieszcza się w bazie ofert przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub na tereny zielone. Przy wprowadzaniu lub aktualizacji ofert prosimy o umieszczanie właściwych dat i zaznaczanie pola "oferta widoczna na stronie" oraz przysyłanie nam aktualnych formularzy wypełnionych w j.angielskim i zdjęć. Oferta umieszczona w bazie ogólnopolskiej i w naszej bazie powinna mieć nadany ten sam numer id (baza ogólnopolska nadaje każdorazowo nowy numer id po wpisaniu lub aktualizacji oferty, który nalezy wpisac na naszej stronie w nazwie tej samej oferty).

Gminy chętne do zamieszczenia swojej oferty inwestycyjnej prosimy o kontakt w celu nadania loginu na adresy mailowe: 

boguslawa.kruczek-gebczynska@slaskie.pl

aleksandra.samira-gajny@slaskie.pl

anna.rogowska@slaskie.pl

Informujemy, że udział w systemie jest bezpłatny.

Informujemy, że gmina ponosi odpowiedzialność za zamieszczoną treść oferty inwestycyjnej.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Marszałek Województwa Śląskiego/Województwo Śląskie informuje, a oferent / osoba kontaktowa /  właściciel oferty inwestycyjnej (nieruchomości / gruntu / terenu) wraz z wypełnieniem niniejszego formularza (również on-line) i/lub jego przysłaniem oświadcza, iż został poinformowany, że:

1)        administratorem danych osobowych oferenta / osoby kontaktowej /  właściciela oferty inwestycyjnej (nieruchomości / gruntu / terenu) jest Marszałek Województwa Śląskiego / Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;

2)        została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl;

3)        dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie inwestycyjnej - w formularzu Production Hall Offer lub w formularzu terenu Site Check List lub w formularzu powierzchni biurowej Office Space Data (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, znajomość języków obcych) i administrowanie nimi oraz na przechowywanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

4)        przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5)        dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celach związanych z przedstawianiem oferty inwestycyjnej i oferowaniem nieruchomości potencjalnym inwestorom i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych), w celu zamieszczenia ofert w Bazie Ofert Inwestycyjnych, która znajduje się pod adresem www.paih.gov.plhttp://www.invest-in-silesia.pl/ oraz w procesie  obsługi inwestorów i marketingu inwestycyjnego, a także w celach związanych z promocją gospodarczą Województwa Śląskiego;

6)        dane osobowe będą ujawniane wyłącznie potencjalnym inwestorom i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

7)        dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia;

8)        dane osobowe będą przechowywane do momemtu odwołania zgody lub przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczącego archiwizacji.

Osoba wypełniająca ofertę terenu / hali przemysłowej / produkcyjnej w tym zamieszczająca zdjęcia terenu / hal oświadcza ponadto, że: jest uprawniona do dysponowania materiałami stanowiącymi załącznik do oferty, posiada prawa autorskie do tych materiałów w tym zdjęć, oraz zapewnia, że materiały te, w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Województwo Śląskie /PAIH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem materiałów, w tym zdjęć. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie oferent, który przesłał materiały.