Informacja o rozpoczęciu naboru przedsiębiorstw na targi Arab Health w Dubaju

Zarząd Województwa Śląskiego organizuje wspólne stoisko regionalne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego na targach Arab Health, które odbędą się w dniach 24-27 stycznia 2022 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).
zdjęcia przedstawia osoby odwiedzające targi Arab Health Event Photo Gallery
Targi Arab Health to jedne z trzech najważniejszych imprez wystawienniczych związanych z branżą medyczną i med-tech, odbywających się corocznie na świecie. Udział w wydarzeniu jest doskonała okazją do nawiązania kontaktów handlowych z partnerami gospodarczymi z obszaru Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Środkowej oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na globalnym rynku.

Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko (60 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, przelot oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 8 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Nabór przedsiębiostw na targi prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest poniżej. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl do 29 października 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale targach Arab Health w Dubaju udzielają:
- Pan Aleksander Kotulecki, tel. 32 77 40 623, aleksander.kotulecki@slaskie.pl
- Pani Agnieszka Walczak, tel. 32 77 40 657, agnieszka.walczak@slaskie.pl

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego zapraszamy do udziału w projekcie.
Załączniki
Formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego: Targi medyczne Arab Health w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 24-27 stycznia 2022 r. [DOCX 267,4kB]
Oświadczenie o pomocy de minimis w związku z udziałem Przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego [DOCX 87,4kB]
Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego [PDF 355,3kB]
wzór umowy dotyczącej określenia zasad udziału Przedsiębiorstwa w targach Arab Health w Dubaju - Zjednoczone Emiraty Arabskie (24-27 stycznia 2022 r.), w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu [DOCX 111,2kB]
Załącznik nr 3 do umowy - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczestnika targów [DOCX 105,1kB]
Załącznik nr 4 do umowy - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [DOCX 50,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
strona internetowa targów Arab Health