Akademia Internacjonalizacji – rynek egipski!

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim zapraszają na bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji, które odbędzie się 27 września 2022 r. w Hotelu Vienna House Easy, ul. Sokolska 24, Katowice.

Akademia Internacjonalizacji – ekspansja na rynek egipski, ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami w Egipcie. W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie formalno-prawne prowadzenia działalności na rynku egipskim, aspekty różnic kulturowych oraz najskuteczniejsze metody marketingowe uwzględniające specyfikę rynku. Tym razem w ramach Akademii będziemy mieli przyjemność gościć przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kairze, którzy kompleksowo wprowadzą przedsiębiorców w aspekty rozwijania działalności eksportowej.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, którzy są zainteresowani działalnością eksportową na kierunku bliskowschodnim, w szczególności w Egipcie.

Wydarzenie odbędzie się 27.09.2022 r. w godz. 10:00-16:00.

REJESTRACJA – https://app.evenea.pl/event/ekspansjaegipt/

Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:

  • Różnice międzykulturowe
  • Marketing międzynarodowy
  • Rozpoczęcie działalności na rynku egipskim


Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.