Izby

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Al. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa
cirzem.pl 

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Lompy 14, 40-040 Katowice
hiph.org

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
giph.com.pl 

Śląska Izba Budownictwa
ul. Szeligiewicza 20/1, 40-074 Katowice
izbabud.pl 

Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów
ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
igei.pl 

Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry
http://tarnowskiegory.com.pl/


Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik
izbaph.rybnik.pl 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Pl. Wolności 12, 40-078 Katowice
ir.katowice.pl 

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Grota Roweckiego 42, 43-100 Tychy
izba.tychy.pl

Regionalna Izba Gospodarcza
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
rig.katowice.pl

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu
ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała
cci.pl 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
riph.com.pl

Śląska Izba Rolnicza
ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice
sir-katowice.pl 

Zagłębiowska Izba Gospodarcza
Pl. Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
zig.org.pl 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Adama 1b, 40-467 Katowice
slk.piib.org.pl 

Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
pie.pl 

Żorska Izba Gospodarcza
Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory
zorig.zory.pl

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
ul. Graniczna 29/611, 40-017 Katowice
igmnir.pl 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
Al. N.M.P. 24/5, 42-202 Częstochowa
https://riph.eu/

Jaworznicka Izba Gospodarcza
ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno
jig.jaw.pl 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Biuro Regionalne w Katowicach
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
ahk.pl/pl 

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. 3-go Maja 11, 40-096 Katowice
slaska.iarp.pl 

Izba Gospodarcza
ul. Rynek 6, 44-300 Wodzisław Śląski
ig.wodzislaw.pl

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
kign.pl