Informacje o regionie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Województwie Śląskim!

Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna

Kluczowe regiony partnerskie Województwa Śląskiego

ZAWARTE POROZUMIENIA w kolejności chronologicznej:

 Region Hauts-de-France (Francja)

 Kraj Związkowy Nadrenia Północna - Westfalia (Niemcy)

 Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry)

 Obwód lwowski (Ukraina)

  Kraj Morawsko-Śląski (Czechy)

 Obwód czerniowiecki (Ukraina)

 Region Walii (Wielka Brytania)

 Samorządowy Kraj Żyliński (Słowacja)

 Autonomiczny Region Asturii (Hiszpania)

 Obwód doniecki (Ukraina)

Adżarska Republika Autonomiczna (Gruzja)

Prowincja Liaoning (Chiny)

 Stan Nevada (USA)

 Obwód żytomierski (Ukraina)

 Stan Parana (Brazylia)

 Prefektura Gifu (Japonia)

Emirat Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Stan Bengal Zachodni (Indie)

INNE FORMY KOOPERACJI:

1. Regionalny Trójkąt Weimarski

Cenną inicjatywą z udziałem regionu jest współpraca trójstronna w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego realizowana od 2001 roku przez Województwo Śląskie, Nadrenię Północną-Westfalię i region Nord-Pas de Calais. Współpraca obejmuje następujące priorytetowe obszary współpracy (w ramach wymienionych obszarów realizowane są corocznie trzy projekty naprzemiennie na terytorium jednego z partnerów):

  • przekształcenia gospodarcze, ekologiczne, społeczne i kulturalne terytoriów (w ramach współpracy odbywają się konferencje z udziałem przedstawicieli trzech regionów oraz zaproszonych gości),
  • mobilność młodych ludzi (od 2000 r. organizowane są tzw. Szczyty Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – program obejmuje tygodniowe warsztaty, spotkania i debatę z szefami regionów na tematy nurtujące młodych Europejczyków),
  • kultura regionalna (projekt zapoczątkowany w 2011 r., przykładowe działania to debata literacka z udziałem pisarzy reprezentujących trzy regiony partnerskie oraz „Kulturatrium” – rezydencja artystyczna artystów reprezentujących trzy regiony).

2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) TRITIA z o.o.

Województwo Śląskie, Krajem Morawsko-Śląskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim utworzyły Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) TRITIA z o.o. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2013 roku i ma swoją siedzibę w polskim Cieszynie. Główne cele działań i projektów realizowanych w ramach EUWT TRITIA koncentrują się na dziedzinach mających priorytetowe znaczenie dla wszystkich regionów członkowskich. Są to: transport, współpraca gospodarcza, ruch turystyczny, energetyka, kultura. EUWT (ang. European Grouping of Territorial Cooperation – EGTC) to instrument prawny wprowadzony przez prawo wspólnotowe pozwalający na tworzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich (www.egtctritia.eu).

3. Regionalny Trójkąt Transgraniczny

Wspólne Oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim, Krajem Morawsko-Śląskim a Samorządowym Krajem Żylińskim (Republika Słowacka) zostało zwarte w dniu 28 lutego 2024 r. w Istebnej. Formuła trójstronnej współpracy koncentruje się na przedsięwzięciach gospodarczych (w tym obszar innowacji, spotkania biznesu i in.), spotkaniach ekspertów oraz trójstronnej promocji regionów.31.08.2020 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę przyjmującą „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”, które stanowią podstawę dla inicjatyw zagranicznych podejmowanych przez województwo oraz współpracy realizowanej z regionami innych krajów.

Treść Uchwały wraz z załącznikiem: https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi-22-9-2020-z-dnia-2020-08-31.html

Załączniki
Wspólne Oświadczenie o współpracy Transgranicznego Trójkąta Regionalnego [PDF 530,7kB]
Wspólne Oświadczenie o współpracy Regionalnego Trójkąta Weimarskiego [PDF 105,8kB]