Inteligentne specjalizacje regionu

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE  WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Województwo Śląskie jako pierwsze w Polsce opracowało Regionalną Strategię Innowacji.

Inteligentnymi specjalizacjami regionu są:

 • Medycyna
 • Technologie informatyczne
 • Energetyka
 • Zielona gospodarka
 • Przemysły wschodzące

ENERGETYKA – ważny sektor gospodarczy regionu i gospodarki narodowej, dla którego ze względu na istniejącą infrastrukturę oraz dużą gęstość zaludnienia, województwo śląskie jest doskonałym zapleczem pod kątem testowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w energetyce zawodowej i przemysłowej, a także w grupach prosumenckich – biznesowych i mieszkaniowych.

MEDYCYNA - jeden z wyróżników województwa śląskiego przez wzgląd na doskonałość w licznych dziedzinach prewencji, leczenia i rehabilitacji oraz rozpoznawalność produktów inżynierii medycznej. Działalność w ramach sektora medycznego w woj. śląskim związana jest m.in. z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii medycznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, informatyki i elektroniki.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE – sektor mający bardzo duże znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu. Jego rozwój pozwala na uczestnictwo w globalnych sieciach współpracy i tworzenie systemów transakcyjnych i zarządzania związanych z tzw. inteligentnymi rynkami.

PRZEMYSŁY WSCHODZĄCE - stanowią nowe lub istniejące sektory gospodarki i łańcuchy wartości, które rozwijają się w nowe gałęzie przemysłu, istotne dla rozwoju regionu. Przemysły wschodzące są kreowane i wzmacniane przy udziale technologii tzw. cross sektorowych, innowacyjnych, kreatywnych usług oraz zmian społecznych wynikających z ekologicznych i „zasobooszczędnych” rozwiązań. Do przemysłów wschodzących należą:

 • ekoprzemysły,
 • przemysły morskie,
 • przemysły kreatywne,
 • przemysły mobilności,
 • przemysły usług mobilnych,
 • przemysły medycyny spersonalizowanej.

ZIELONA GOSPODARKA - priorytetowy obszar dla województwa śląskiego, ze względu na największy potencjał do wykorzystania w gospodarce obejmujący działania wspierające wzrost i rozwój gospodarczy, z zapewnieniem stałej dostępności kapitału naturalnego i usług ekosystemowych.

Domeny zielonej gospodarki to:

 • gospodarowanie zasobami,
 • odnawialne źródła energii,
 • efektywność energetyczna i materiałowa,
 • czyste technologie i czystsza produkcja,
 • ochrona bioróżnorodności,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • zrównoważony model konsumpcji i produkcji.

 

Więcej informacji na stronie:

https://ris.slaskie.pl/