Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych, to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Chodziło o narzędzie, które w prosty i szybki sposób umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Efekt ten można uzyskać dzięki rozbudowanej wyszukiwarce zawierającej szeroki wybór filtrów oraz dzięki formularzowi zgłaszania oraz prezentacji usługi, dzięki któremu każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Innym elementem koncepcji Bazy Usług Rozwojowych jest system oceny usług rozwojowych, który z jednej strony daje możliwość oceny odbytych usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe dla innych użytkowników Bazy.

Co umożliwia korzystanie z bazy:
  • powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb,
  • oferuje użytkownikom, którzy nie znajdą odpowiadającej im usługi, możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby,
  • stwarza możliwość oceny usług, z których korzystali.

Najpopularniejsze oraz najczęściej wyszukiwane kierunki rozwojowe to: administracja publiczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, księgowość, informatyka, marketing, tematyka unijna oraz wszystkie kierunki i szkolenia zawodowe.

Baza Usług Rozwojowych dostępna jest pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl.