Edukacja

EDUKACJA
 Zdjęcie01 Zdjęcie01

Na terenie Województwa Śląskiego działa ok. 40 szkół wyższych, w tym m.in. uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczna. Do najbardziej znanych uczelni należą:

 

 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Politechnika Śląska,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Akademia Sztuk Pięknych,
 • Akademia Muzyczna.

Śląskie to drugi w kraju ośrodek badawczo-rozwojowy, do którego należą jednostki i instytuty naukowe, badawcze oraz szkoły wyższe prowadzące samodzielną działalność naukowo-badawczą lub we współpracy z biznesem. Ich działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę środowiska, energetykę, automatykę, elektronikę i budownictwo.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie01 Zdjęcie Zdjęcie