Edukacja

SZKOLNICTWO WYŻSZE:

Na terenie Województwa Śląskiego działa ok. 30 szkół wyższych, w tym m.in. uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczna. Do najbardziej znanych uczelni należą:

 


SZKOLNICTWO ZAWODOWE:

Województwo Śląskie jest jednym z regionów o najwyższej liczbie szkół zawodowych i branżowych w Polsce. W Śląskim funkcjonuje ponad 450 szkół systemu szkolnictwa zawodowego, które nauczają w ok. 120 zawodach. Największa koncentracja tych placówek występuje w miastach na prawach powiatu, ponieważ w każdym z 36 powiatów województwa funkcjonują przynajmniej dwie tego rodzaju szkoły.

W województwie śląskim działa około 212 techników, w których uczy się blisko 60 tys. uczniów. W 183 zasadniczych szkołach zawodowych zlokalizowanych w regionie kształci się prawie 18 tys. uczniów.

Do podstawowych zawodów nauczanych w szkołach zawodowych i branżowych woj. śląskiego należą m.in.:

  • analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych;
  • ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła;
  • dekarze i blacharze budowlani;
  • elektromechanicy i elektromonterzy;
  • fizjoterapeuci i masażyści;
  • graficy komputerowi;
  • mechanicy maszyn i urządzeń.