Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to sięć ośrodków działających na całym świecie, która oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi mające na celu pomoc w rozwoju ich potencjału i zdolności innowacyjne.
Obecnie działa ponad 600 ośrodków Enterprise Europe Network na całym świecie. W Polsce wyłonionych zostało 30 regionalnych instytucji i organizacji, które działają w ramach czterech konsorcjów. Na południu Polski działa konsorcjum Enterprise Europe Network  South Poland, które obejmuje swoim zasięgiem następujące województwa: małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.
W naszym regionie ośrodek EEN funkcjonuje przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach. Śląskim przedsiębiorcom oferuje informacje z zakresu:
        - dotacji unijnych
        - działalności na rynkach zagranicznych
        - współpracy z zagranicznymi firmami
        - transferu technologii
        - uczestnictwa w programie HORYZONT 2020
Ponadto ośrodek organizuje bezpłatne seminaria oraz warsztatach tematycznych a także pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na targi i misje, zarówno krajowe jak i zagraniczne.

EEN Katowice