Targi i konferencje

Województwo śląskie jest ważnym ośrodkiem wystawienniczo-targowym i konferencyjnym. Rocznie odbywa się tu ponad 100 dużych wydarzeń tego typu. Corocznie organizowany jest Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jest to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej, tworząca przestrzeń do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych i ekonomicznych. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Kongres gości polityków o jasno spolaryzowanych poglądach, przedsiębiorców z firm, osoby z imponującym doświadczeniem i ambitnych młodych ludzi, zdobywających wiedzę ekonomiczną lub startujących w biznesie. Kongres ewoluuje organizacyjnie - wokół podstawowej oferty programowej wyrastają projekty i wydarzenia tworzące „wartość dodaną” - takie jak European Start-up Days, EEC - Liderzy Przyszłości.

Z kolei Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest jedynym w Europie tak dużym spotkaniem dotyczącym sektora MŚP, a mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutują najważniejsze osoby w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. Kongres jest organizowany od 2011 r. i gromadzi liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych dyskutuje o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.