Zagraniczne Biura Handlowe

Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.
ZBH świadczą szeroki zakres usług na danym rynku m.in.  organizują misje gospodarcze, udział polskich firm w targach i wystawach, spotkania B2B jak również przygotowują analizy i informacje związane z poszczególnymi sektorami i branżami. ZBH działając w ramach grupy  PFR umożliwią przedsiębiorcom dotarcie ze swoim produktem na wybrane rynki zagraniczne.  
Ponadto Zagraniczne Biura Handlowe świadczą pomoc poprzez:
•    udzielanie informacji o rynku (analizy, raporty, poradniki),
•    współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami,
•    organizację szkoleń dla polskich i zagranicznych firm,
•    weryfikację partnerów biznesowych.

 Zagraniczne Biura Handlowe