Współpraca uczelni z podmiotami gospodarczymi

Warta podkreślenia jest kooperacja szkół wyższych z podmiotami gospodarczymi. Uczelnie województwa śląskiego współpracują z firmami na wielu płaszczyznach, od współpracy projektowo-produkcyjnej poprzez tworzenie dedykowanych kierunków studiów i rozbudowanych programów praktyk i staży.
Instytucje te kierują swoją ofertę również do przedsiębiorstw, zachęcając do współpracy.