Gospodarka

→    drugi najsilniejszy gospodarczo region Polski

→    region zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem eksportu
    (11,1% krajowego eksportu w 2022 roku)

→    2. miejsce w kraju pod względem
wytwarzania PKB (12,3%)

→    około 510 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej


KAPITAŁ ZAGRANICZNY

Województwo śląskie wyróżnia się na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych — 8,5% podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce ma swoją siedzibę w regionie.

NAJWIĘKSZE POLSKIE FIRMY

27 z 200 największych polskich firm ma swoją siedzibę w województwie śląskim, m.in. Tauron Polska Energia S.A. (sektor energetyczny), PPHU Specjał (handel FMCG), JSW (sektor górniczy), Polska Grupa Górnicza (sektor górniczy), Farmacol (dystrybucja leków), Węglokoks (handel węglem), Famur (przemysł elektromaszynowy), Press Glass (produkcja szyb zespolonych), Rafako (produkcja kotłów), Colian (cukiernictwo) czy Mostostal Zabrze (budownictwo).

LICZNE ZASOBY NATURALNE

Liczne zasoby naturalne m.in.: złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego oraz węgla kamiennego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne.

PRZEMYSŁ 4.0

W regionie, po przemianach gospodarczych, nastała tzw. epoka Przemysłu 4.0, opierającego się m.in. na wykwalifikowanych pracownikach, automatyzacji, cyfryzacji i najnowszych technologiach.

USŁUGI DLA BIZNESU

Wzrasta rola sektora nowoczesnych usług dla biznesu – w branży tej, tylko w centralnej części regionu, zatrudnionych jest ponad 32 tys. pracowników w około 135 centrach usług biznesowych.

SILNY OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY

Województwo śląskie — region o zróżnicowanej, nowoczesnej strukturze gospodarczej, który koncentruje się na rozwoju wiedzy, technologii i innowacjach, nie zapominając jednocześnie o swojej przemysłowej tradycji.


fot. UM  fot. UM

lakiernia samochodowa. Fot: UM