Instytuty badawcze

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice
gig.eu 

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała
bosmal.com.pl 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
ichpw.pl

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
ietu.pl 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37, 40-101 Gliwice
komag.eu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa
www.ncbr.gov.pl 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice
obrum.gliwice.pl 

Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski
ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec
pgi.gov.pl/sosnowiec/oddzial-gornoslaski.html 

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
ul. Toszecka 99, 44-101 Gliwice
icimb.pl/gliwice/ 

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach
ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice
impib.pl 

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach

al. W. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
komel.com.pl 

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Centrum Materiałów Budowlanych i Surowców Mineralnych w Katowicacy
al. Wojciecha Korfantego 193, 40-157 Katowice
imbigs.pl 

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice
imn.gliwice.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
ul. Karola Miarki 12/14, 44-101 Gliwice
imz.pl 

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice
http://www.ichn.gliwice.pl/pl/

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Spawalnictwa. Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości
ul. B. Czesława 16/18, 44-100 Gliwice
is.gliwice.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze
https://www.itam.zabrze.pl/

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
ibemag.pl