Ośrodki badawczo-rozwojowe

Województwo śląskie to drugi w kraju ośrodek badawczo-rozwojowy. Składają się nań jednostki i instytuty naukowe, badawcze oraz szkoły wyższe prowadzące samodzielną działalność naukowo-badawczą lub we współpracy z biznesem. Ich działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę środowiska, energetykę, automatykę, elektronikę i budownictwo.