O Nas

Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce, w tym zakresie należy do liderów w Europie i na świecie.
Na obszarze stanowiącym niecałe 4% powierzchni Polski żyje ponad 4,5 miliona mieszkańców, tj. ponad 12% ludności kraju. W promieniu 100 km od Katowic mieszka 8,5 miliona osób.
Województwo śląskie to jeden z najbardziej zurbanizowanych obszarów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest regionem
o najwyższym wskaźniku ludności miejskiej (około 77%), odznacza się również największą w Polsce gęstością zaludnienia (około 370 osób/km²).
Śląskie sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy
z Republikami: Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin.
Wysoko wykwalifikowana kadra, uzbrojone tereny inwestycyjne, wysokiej jakości infrastruktura techniczna, sprawna współpraca między samorządem regionalnym a miastami i instytucjami otoczenia biznesu, sprawny system edukacji, liczne jednostki naukowe, a także specjalistyczne firmy usługowe – to siła ekosystemu gospodarczego województwa śląskiego. Zajmuje ono drugie miejsce w kraju pod względem wytwarzanego produktu krajowego brutto – to ponad 12% PKB Polski. W regionie swoją działalność prowadzi około 482 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej. Region szczyci się największym wolumenem sprzedaży za granicę, którego wartość szacowana jest na około 13 % krajowego eksportu.
O innowacyjności województwa śląskiego świadczy ciągły rozwój inteligentnych specjalizacji: medycyny, energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, zielonej gospodarki a także przemysłów wschodzących.
W 2017 roku w województwie śląskim został jako pierwszy w Polsce powołany ustawą związek metropolitalny - Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia. Skupia ona 41 miast i gmin, zamieszkałych przez ponad 2 miliony mieszkańców. Na jej terenie działa około 240 tysięcy firm i przedsiębiorstw, wytwarzających prawie 8% PKB Polski.

Atuty województwa:

 • najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce,
 • olbrzymi potencjał i chłonność rynku – ponad 4,5 miliona mieszkańców,
 • rozwinięty transport drogowy i kolejowy oraz infrastruktura łączności,
 • Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, zapewniający komunikację krajową i międzynarodową,
 • różnorodność oferty inwestycyjnej: przemysł, usługi, rozwój i modernizacja infrastruktury, turystyka i rekreacja, rolnictwo,
 • drugi region w kraju pod względem liczby zlokalizowanych dużych inwestorów,
 • silne, zróżnicowane zaplecze naukowo-badawcze (uczelnie wyższe, liczne instytucje badawczo-rozwojowe, ponad 110 tysięcy studentów),
 • aktywna współpraca transgraniczna,
 • korzystna infrastruktura komunikacyjna (m.in. skrzyżowanie dwóch głównych tras komunikacyjnych - autostrady A1 i A4), transport kolejowy - tzw. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), bliskość granicy Czech i Słowacji,
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferująca ulgi w podatku dochodowym i gotowe tereny pod inwestycje,
 • region jednym z czołowych producentów energii w kraju.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
ul. Henryka Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. 32 77 40 611
tel. 32 77 40 612
email: coie@slaskie.pl

Referat Gospodarki
tel. 32 774 06 23
tel. 32 774 01 50
tel. 32 774 06 67
tel. 32 774 01 59
email: biznes@slaskie.pl

Referat Współpracy Międzynarodowej
tel. 32 774 06 05
tel. 32 774 06 07
tel. 32 774 06 54

Referat ekonomiczno-finansowy
tel. 32 774 06 16

Sekretariat Departamentu
tel. 32 77 40 657
email: gospodarka@slaskie.pl