O Nas

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Do jego głównych zadań należy:

→ promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa śląskiego;

→ współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami w obszarze gospodarki;

→ koordynacja działań związanych z opracowaniem, aktualizacją i wdrażaniem polityki rozwoju gospodarczego województwa śląskiego;

→ współudział w planowaniu zaopatrzenia energetycznego województwa;

→ opiniowanie wniosków o udzielenie, bądź cofnięcie koncesji podmiotom gospodarczym wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, energii elektrycznej i paliw ciekłych;

→ opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię gmin oraz projektów planów rozwoju zakładów energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na energię;

→ zwiększenie napływu inwestycji w regionie oraz zwiększanie poziomu eksportu z województwa;

→ prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych, gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych dotyczących ofert inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie województwa;

obsługa współpracy zagranicznej realizowanej przez Sejmik Województwa Śląskiego i kierownictwo Urzędu Marszałkowskiego;

→ organizowanie kontaktów dotyczących współpracy międzynarodowej z partnerami zagranicznymi i krajowymi;

→ koordynowanie udziału Województwa w regionalnych organizacjach europejskich;

→ współpraca z przedstawicielami Rzeczpospolitej Polskiej w instytucjach i organach Unii Europejskiej;

→ promocja gospodarcza i inwestycyjna województwa w tym: organizacja i uczestnictwo w wystawach, targach, seminariach, konferencjach, sympozjach, konkursach, wyjazdach studyjnych, misjach gospodarczych;Więcej o regionie: https://invest-in-silesia.pl/images/1617878166_coie23_03.21.pdfDane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
Siedziba - Al. Korfantego 79; 40-160 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel.+ 48 (32) 77 44 516
tel.+ 48 (32) 77 44 510
tel.+ 48 (32) 77 44 511
email: coie@slaskie.pl

Referat Gospodarki
tel.+ 48 (32) 77 44 505
tel.+ 48 (32) 77 44 506
tel.+ 48 (32) 77 44 507
tel.+ 48 (32) 77 44 509
tel.+ 48 (32) 77 44 508
tel.+ 48 (32) 77 44 515
email: biznes@slaskie.pl

Referat Współpracy Międzynarodowej
tel.+ 48 (32) 77 44 504
tel.+ 48 (32) 77 44 512
tel.+ 48 (32) 77 44 514
tel.+ 48 (32) 77 44 513

Referat ekonomiczno-finansowy
tel.+ 48 (32) 77 44 501

Sekretariat Departamentu
tel. + 48 (32) 77 44 503
email: gospodarka@slaskie.pl