Wiadomości
Nowe przepisy zwiększające atrakcyjność inwestycyjną gmin - weszła w życie ustawa „lokal za grunt”

osiedle mieszkaniowe
1 kwietnia weszła w życie ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, czyli tzw. ustawa lokal za grunt, której głównym celem jest wsparcie samorządów gminnych w realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej oraz rozszerzenie dostępu do nieruchomości publicznych w celach inwestycyjnych.