Wiadomości
ŚLĄSKIE OTWARTE NA INTELIGENTNĄ WSPÓŁPRACĘ

Zespół ekspertów Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zrealizował w I kwartale tego roku na zlecenie Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego badania dotyczące oceny współpracy międzynarodowej prowadzonej w województwie.

Zaczynamy nabór do katalogu made inSilesia !

logo made inSilesia, czarne napisy na białym tle, obramowanie - czarna obwódka prostokąta

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (ŚCOIE), działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, zamierza wydać drugą edycję katalogu pn. made inSilesia, stanowiącego spis produktów i usług eksportowych województwa śląskiego.