Kultura

→    region o silnym poczuciu tożsamości etnicznej

→    około 1400 instytucji i placówek kultury

→    siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

→    Industriada – święto Szlaku Zabytków Techniki

→    Tydzień Kultury Beskidzkiej – jedna z najstarszych imprez folklorystycznych w Polsce


OBSZAR WIELOKULTUROWY

Region jest obszarem wielokulturowym, ukształtowanym przez wpływy zamieszkującej go ludności pochodzenia polskiego, niemieckiego, czeskiego oraz żydowskiego.


BAZA KULTURALNA

W województwie istnieje silna baza kulturalna, nadzorowana przez 185 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Dla 19 instytucji organizatorem jest Województwo Śląskie, są też instytucje prowadzone przez Województwo Śląskie wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Muzeum Śląskie w Katowicach i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie), z Miastem Katowice (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności), z Miastem Zabrze (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) czy z Miastem Cieszyn (Zamek Cieszyn).

Wśród instytucji kultury, których organizatorem jest samorząd województwa śląskiego, funkcjonuje 5 instytucji artystycznych, w tym 3 teatry: dramatyczny – Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, muzyczny – Teatr Rozrywki w Chorzowie i operowy – Opera Śląska w Bytomiu.

W regionie ma swą siedzibę Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR), w której znajdują się dwie sale koncertowe o najwyższym poziomie akustyki (https://nospr.org.pl/pl).

W 2015 r. UNESCO przyznało Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie muzyki.MUZEUM ŚLĄSKIE

Muzeum Śląskie, którego znaczna część znajduje się pod ziemią, nawiązując w ten sposób do przemysłowego rodowodu regionu, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, prezentuje swoje zbiory przy dziennym świetle, na głębokości ponad 13 metrów.

Więcej informacji: https://muzeumslaskie.pl/


INDUSTRIADA

Industriada, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki, to wielkie wydarzenie kulturalne, czerpiące z tradycji przemysłowych regionu, będące najważniejszym festiwalem kultury dziedzictwa przemysłowego w  Europie Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji: https://www.zabytkitechniki.pl/