Kultura

KULTURA
→    region o silnym poczuciu tożsamości etnicznej

→    około 1400 instytucji i placówek kultury

→    siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

→    Industriada – święto Szlaku Zabytków Techniki

→    Tydzień Kultury Beskidzkiej – jedna z najstarszych imprez folklorystycznych w Polsce


OBSZAR WIELOKULTUROWY

Region jest obszarem wielokulturowym, ukształtowanym przez wpływy zamieszkującej go ludności pochodzenia polskiego, niemieckiego, czeskiego oraz żydowskiego.


BAZA KULTURALNA

W województwie istnieje silna baza kulturalna, nadzorowana przez 185 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Dla 19 instytucji organizatorem jest Województwo Śląskie, są też instytucje prowadzone przez Województwo Śląskie wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Muzeum Śląskie w Katowicach i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie), z Miastem Katowice (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności), z Miastem Zabrze (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) czy z Miastem Cieszyn (Zamek Cieszyn).

Wśród instytucji kultury, których organizatorem jest samorząd województwa śląskiego, funkcjonuje 5 instytucji artystycznych, w tym 3 teatry: dramatyczny – Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, muzyczny – Teatr Rozrywki w Chorzowie i operowy – Opera Śląska w Bytomiu.

W regionie ma swą siedzibę Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR), w której znajdują się dwie sale koncertowe o najwyższym poziomie akustyki.

W 2015 r. UNESCO przyznało Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie muzyki.


MUZEUM ŚLĄSKIE

Muzeum Śląskie, którego znaczna część znajduje się pod ziemią, nawiązując w ten sposób do przemysłowego rodowodu regionu, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, prezentuje swoje zbiory przy dziennym świetle, na głębokości ponad 13 metrów.


INDUSTRIADA

Industriada, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki, to wielkie wydarzenie kulturalne, czerpiące z tradycji przemysłowych regionu, będące najważniejszym festiwalem kultury dziedzictwa przemysłowego w  Europie Środkowej i Wschodniej.