Formy wsparcia dla przedsiębiorstw

Do jednych z najważniejszych zadań Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera należy rozwój regionu oraz zwiększenie eksportu z terenu województwa śląskiego. Stąd miejsce dla tych firm i przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć lub zwiększyć eksport swoich towarów i usług na rynki całego świata.

ŚCOIE działa w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - projektu zapewniającego wsparcie dla polskich producentów chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. Współpracuje m.in. z izbami gospodarczymi, Funduszem Górnośląskim, Zagranicznymi Biurami Handlowymi Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji czy Enterprise Europe Network.

ŚCOIE organizuje oraz współorganizuje fora, konferencje, seminaria i kongresy gospodarcze oraz zajmuje się promocją regionu w wydawnictwach zagranicznych i targach międzynarodowych.

Podstawowe działania w zakresie usług pro-eksportowych:

    - identyfikacja rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicami Polski;
    - wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie/sprzedaży wyrobów lub usług oraz w inwestycji na wybranym rynku zagranicznym;
    - udostępnianie informacji o branżach i rynkach zagranicznych  zawierających dane statystyczne oraz marketingowe o krajach, rynkach, branżach i firmach;
    - organizacja spotkań informacyjnych i branżowych oraz konferencji dla eksporterów dot. warunków eksportu na rynki zagraniczne, a także zagadnień prawnych, podatkowych, certyfikacyjnych, z zakresu prawa pracy, itp.;
    - umożliwianie ekspozycji materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych;
    - informowanie o aktywnych instrumentach wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym;
    - udostępnianie kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw, rozpowszechnianie zapytań ofertowych firm zainteresowanych importem polskich towarów, inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi firmami operującymi na rynkach zagranicznych.