Nabór na targi Arab Health 2023 w Dubaju

Województwo Śląskie zaprasza na targi medyczne ARAB HEALTH w Dubaju w dniach 30 stycznia - 02 lutego 2023

Targi Arab Health to jedne z trzech najważniejszych imprez wystawienniczych związanych z branżą medyczną i med-tech. Udział w wydarzeniu jest okazją do nawiązania kontaktów handlowych z partnerami gospodarczymi z obszaru Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Środkowej oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku.
https://www.arabhealthonline.com/

Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów lub usług, którymi mogą być zainteresowani potencjalni partnerzy handlowi. Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, przelot oraz zakwaterowanie na miejscu. Warunkiem udziału przedstawiciela przedsiębiorstwa w misji jest dobra znajomość języka angielskiego. W wyniku naboru zostanie wyłonionych min. 6 przedsiębiorstw. Dofinansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa

Jak się zgłosić?
Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”.

W przypadku chęci udziału na targach Arab Health (30 stycznia- 02 lutego 2023 r.) przedsiębiorstwa składają wypełniony komplet dokumentów znajdujących się w załączeniu. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl; agnieszka.czyrnek-ustupska@slaskie.pl; elzbieta.kandzia@slaskie.pl.
Termin przesyłania dokumentów: 09.12.2022 (piątek) - decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegółowych informacji o udziale w targach udziela:

Agnieszka Czyrnek-Ustupska; mail: agnieszka.czyrnek-ustupska@slaskie.pl, tel. (032) 77 44 506
Elżbieta Kandzia; mail: elzbieta.kandzia@slaskie.pl, tel. (032) 77 44 506

Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy i udziału w naborze.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.