Ogłoszenie o naborze przedsiębiorstw

Zaproszenie do udziału w Targach ADIPEC.

Adipec – targi dla firm i profesjonalistów z branży naftowej, gazowej i energetycznej na świecie

Województwo Śląskie ogłasza nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w targach ADIPEC (Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie), 31 października - 3 listopada 2022.

Adipec – targi dla firm i profesjonalistów z branży naftowej, gazowej i energetycznej na świecie

Termin udziału: 31 października - 3 listopada 2022

The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) to targi dla firm i profesjonalistów z branży naftowej, gazowej i energetycznej na świecie. Wydarzenie to zapewnia kupującym i sprzedającym możliwość spotkania, nawiązywania kontaktów, prowadzenia interesów i odkrywania nowych produktów, rozwiązań i technologii od ponad 2000 wystawiających się firm, jak również 26 pawilonów krajowych.

Województwo Śląskie organizuje stoisko wystawiennicze i zaprasza do udziału i prezentacji firmy z naszego regionu.

Co w ramach wydarzenia?

Województwo Śląskie zapewnia kompleksową organizację wyjazdu – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania, miejsca na stoisku województwa oraz wstępu na Adipec 2022

Udział w wydarzeniu dla jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Nabór przedsiębiorstw prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest poniżej. W wyniku naboru zostanie wyłonione max 6 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa

Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 21 września 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale targach udziela:

Marcin Pogodziński, tel. 32 20 78 380, marcin.pogodzinski@slaskie.pl

Działanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.