Ogłoszenie o naborze przedsiębiorstw! INFOSHARE 2022

Zaproszenie do uczestnictwa w INFOSHARE 2022 w Gdańsku.

Województwo Śląskie organizuje stoisko podczas INFOSHARE 2022, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2022 r. w Gdańsku. Zainteresowane firmy zapraszamy do udziału w naborze.

INFOSHARE 2022 jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym a językiem wiodącym jest język angielski. Udział w konferencji będzie okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi z całego świata.

https://infoshare.pl


INFOSHARE to:

  • największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • interdyscyplinarne wydarzenie dedykowane między innymi developerom, startupom, inwestorom, kadrze zarządzającej
  • świetna okazja do poszerzenia swojej sieci biznesowej
  • miejsce wymiany wiedzy i inspiracji
  • miejsce do pokazania swojego startupu podczas Startup Contest, międzynarodowego konkursu dla młodych startupów

Stoisko Województwa Śląskiego daje Przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług.
W ramach wydarzenia Województwo Śląskie zapewnia wybranym przedsiębiorcom wspólne stoisko o powierzchni 70 m2 składające się z dedykowanych stanowisk dla z każdego wybranego przedsiębiorstwa, wstęp na konferencję, transport drogowy z Katowic do Gdańska i z powrotem oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 6 firm - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym startupy z województwa śląskiego. Dofinansowany jest udział dwóch przedstawicieli przedsiębiorstwa.

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na krajowe wydarzenia gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej.
Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 06.09.2022r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale w wydarzeniu udzielają:
Elżbieta Kandzia tel. 32 207 83 81, elzbieta.kandzia@slaskie.pl
Agnieszka Czyrnek - Ustupska tel. 32 207 83 81, agnieszka.czyrnek-ustupska@slaskie.pl

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Zapraszamy firmy z województwa śląskiego do udziału w wydarzeniu.