Relacja z wydarzeń w Abu Dhabi!

W dniach 21 – 25. listopada br. odbyła się zagraniczna misja gospodarcza i wyjazd studyjny do Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Fundusz Górnośląski S.A. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach dwóch realizowanych projektów proeksportowych tj. „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” znanego również pod nazwą Global Silesia oraz InterSilesia “Modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”. Misje gospodarcze i wyjazdy studyjne są jednym z elementów projektów mających na celu wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego w rozwoju działalności eksportowej.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz regionu w tym Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Członkami delegacji byli również Wiceprezesi Funduszu Górnośląskiego S.A. Jacek Miketa oraz Łukasz Oprawski, Dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej FG S.A. Zoriana Czajkowska oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Funduszu Górnośląskiego S.A.

Wydarzenie adresowane było do śląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, działających w branżach związanych z energetyką i odnawialnymi źródłami energii, IT i ICT oraz przemysłem 4.0. Wzięli w niej udział przedstawiciele następujących firm:

 • APA Sp. z o.o.
 • PATENTUS S.A.
 • KSK developments Sp. z o.o.
 • Lekom Sp. z o.o.
 • Trashstock Sp. z o.o.
 • ArchiTube Sp z o.o.
 • Imoli Radosław Mól
 • P.P.H.U. MARTECH PLUS M. Mistarz SP. J.
 • HYPER VIEW Sp. z o.o.
 • P. I. Computer Center Sp. z o.o.
 • FORMED Sp. z o.o. Sp. k.
 • EMIBIG S.A.

Przedsiębiorcy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach B2B z emirackimi firmami podczas Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego w Abu Dhabi, w którym udział wzięli również J.E. Ambasador Jakub Sławek, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji Krzysztof Drynda, Prezes Specjalnej Katowickiej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Instytutu Kościuszki. W trakcie wydarzenia miało miejsce uroczyste otwarcie Regionalnego Biura Województwa Śląskiego w Abu Dhabi, tj. przedstawicielstwa Funduszu Górnośląskiego S.A. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które będzie jednocześnie pełniło funkcję hubu biznesowego regionu w najszybciej rozwijającym się środowisku biznesowym w wymiarze globalnym. Uruchomienie biura było możliwe dzięki ścisłej współpracy z Abu Dhabi Department of Economic Development, które podczas Forum reprezentowali H.E. Rashed Abdulkareem Al Balooshi oraz H.E. Sameh Al Qubasi. Natomiast gościem honorowym Forum był Thani bin Ahmed Al Zeyoudi – Minister stanu ds. handlu zagranicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Śląskie firmy zaprezentowały swoje możliwości i potencjał w trakcie forum, które było doskonałą okazją do nawiązania relacji i wymiany doświadczeń w zakresie działalności na rynkach Bliskiego Wschodu. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w zakresie wymiany handlowej, możliwości inwestycyjnych, charakterystyki rynku oraz aspektów rozwojowych i inwestycji w rozwój sektora energetycznego i odnawialnych źródeł energii, przemysłu 4.0 oraz IT i ICT.

W ciągu trzech dni intensywnych wizyt o charakterze merytorycznym delegacja odwiedziła Strefę Przemysłową KIZAD w Abu Dhabi, gdzie przedsiębiorcy wymienili doświadczenia i ich wpływ na rozwój biznesu. Ponadto, delegacja odbyła wizytę w Jebel Ali Free Zone w Dubaju, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami strefy odpowiedzialnymi za inwestycje i nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami. Rozmowy dotyczyły możliwości jakie posiadają polskie przedsiębiorstwa w rozwijaniu działalności na rynku emirackim oraz wsparcia relacji biznesowych. Jeszcze tego samego dnia przedsiębiorcy odbyli szereg spotkań B2B z potencjalnymi partnerami na rynku emirackim.Żródło: www.fgsa.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
misja w Abu Dhabi misja w Abu Dhabi misja w Abu Dhabi misja w Abu Dhabi