Targi Gamescom

Województwo Śląskie zaprasza na swoje stoisko na targach gamescom w Kolonii (24-28 sierpnia 2022).

Targi Gamescom to jedno z najważniejszych miejsc spotkań globalnej społeczności związanej z przemysłem gier. Co roku targi odwiedza ponad 350 tys. osób, a swoje gry prezentuje ponad 1000 wystawców z całego świata. Udział w targach jest okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi z całego świata oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku. Na stoisku Województwa śląskiego będą promować się firmy z regionu:

Przedstawicieli firm i Województwa śląskiego znajdziecie w strefie biznesowej targów gamescom w hali 04.1 na stoisku A10

Polska branża gamingowa

W ostatnich latach Polska okazała się dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem branży gier. Powstało wiele niezależnych firm zajmujących się ich tworzeniem. Według raportu „The Game Industry of Poland 2021” w 2020 roku przychody polskiej branży gier wyniosły 969 mln euro. Branża, po roku pełnym ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, wciąż dynamicznie się rozwija. Polska jest niezaprzeczalnym liderem w produkcji gier na PC. W „Top 200 Steam wishlists” (ranking najbardziej oczekiwanych tytułów) Polska wysunęła się na globalne prowadzenie z 38 tytułami gier w sierpniu 2021 roku. Dodatkowo w Polsce jest ponad 20 mln graczy i aż 80% z nich to osoby dorosłe.

Polskie gry komputerowe są towarem eksportowym. Eksport generuje blisko 96% przychodów polskiej branży gier. Stany Zjednoczone pozostają kluczowym kierunkiem eksportu. Drugim, co do wielkości rynkiem zbytu jest Unia Europejska, w tym przede wszystkim: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Jesteśmy niezaprzeczalnym liderem w tym sektorze, odnosząc każdego roku globalne sukcesy.

W 2020 roku polska branża gier osiągnęła w końcu stan, w którym więcej gier było eksportowanych niż importowanych. Oznacza to, że branża odnotowała większe przychody ze sprzedaży gier za granicę, niż polscy konsumenci wydali na zagraniczne tytuły. Produkcja gier jest jedyną branżą sektora kreatywnego, której udało się to osiągnąć.

W Polsce aktywnie działa ponad 460 podmiotów zajmujących się produkcją oraz wydawaniem gier wideo. Dominującą platformą docelową naszych deweloperów wciąż są komputery osobiste. Następne w kolejności są konsole: najpierw Xbox, potem Nintendo, na końcu PlayStation. Później mamy urządzenia mobilne (telefony i tablety), następnie gogle AR/VR i w końcu produkcje przeglądarkowe.

Województwo Śląskie od dłuższego czasu dostrzega potencjał gamedev, dlatego od kilku lat angażujemy się w promocję tej branży, a tym samym na wzrost poziomu zatrudnienia w tej dziedzinie gospodarki w najbliższej przyszłości. W regionie istnieje ponad 60 studiów developerskich oraz kilka firm specjalizujących się w e-sporcie czy VR. Kilka spółek notowanych jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W Katowicach, stolicy województwa śląskiego od kilku lat odbywa się finał turniejów z serii Intel Extreme Masters. Dodatkowo miasto planuje dużą inwestycję tworząc na terenach byłej kopalni węgla kamiennego - Katowice Gaming and Technology Hub. Miasto zbuduje nowoczesne centrum biurowe z odpowiednim zapleczem technologicznym, kompleksowo dopasowane do potrzeb sektora gier.

Województwo Śląskie nie jedzie samo na targi gamescom. Swoje stoisko będzie miała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która zorganizuje polskie stoisko narodowego oraz Fundacja Indie Games Polska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania polskich firm na gamescom 2022. Inwestorów oraz potencjalnych zainteresowanych kontaktami biznesowymi zapraszamy na specjalne wydarzenia w polskiej strefie:

24 sierpnia 2022 r,. środa; 20:00 „Polish Party”, spotkanie biznesowe w konsulacie Polski w Kolonii

25 sierpnia 2022 r,. czwartek; 19:00 – Polish Night, koktajl biznesowy na stoisku narodowym Polski (PARP), 4.1 B20.

26 sierpnia 2022 r,. piątek; 19:00 – Silesia Happy Hours – koktajl biznesowy na stoisku województwa śląskiego, 4.1 A10.

Zapraszamy do Kolonii.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.