Warsaw Industry Week - Targi innowacji w przemyśle rozpoczęte!

Województwo Śląskie zaprasza na Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych
Województwo Śląskie wraz z przedstawicielami firm zaprasza na swoje stoisko na targach Warsaw Industry Week 2022 - Nadarzyn Ptak Warsaw Expo.
Jest nam niezmiernie miło, ponieważ frekwencja już pierwszego dnia od godzin porannych dopisuje! 6 edycja Warsaw Industry Week to możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami, które są dostępne na rynku, a także możliwość pogłębienia wiedzy na licznych branżowych konferencjach. 6 firm z województwa śląskiego prezentuje swoje usługi i produkty:
Agraf Sp. z o.o.; APA Sp. z o.o.; I&B Sp. z o.o.; Multivalve Sp. z o.o.; PPHU IZI-PROJEKT Pakulla Janus Sp.K.; Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o.
Targi Warsaw Industry Week zostaną podzielone na 10 sektorów:

– Strefa Obróbki Metali
– Strefa Lakiernictwa
– Strefa Hydrauliki i Pneumatyki
– Strefa Lasery 4.0
– Strefa Spawalnictwa
– Strefa Druku 3D
– Strefa Robotyki i Automatyki
– Strefa Narzędzi
– Strefa Obróbki Drewna
– Strefa Oprogramowania

Link do strony targów: https://industryweek.pl/


Działanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Mariusz Świąder, tel. 32 20 78 380, tel. kom. 501 406 956, e-mail: mswiader@slaskie.pl

Maciej Wontor, tel. 32 20 78 380, tel. Kom. 514 780 130, e-mail: wontorm@slaskie.pl

Jeśli branża przemysłowa nie jest Ci obca, to nie może Cię zabraknąć na tym wydarzeniu!

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie