Wyniki naboru firm do udziału w Targach Warsaw Industry Week

PTAK Warsaw Expo, Nadarzyn k. Warszawy, 7-9 listopada 2022.

Na podstawie „Regulamin naboru przedsiębiorstw na krajowe wydarzenia gospodarcze Województwa Śląskiego” wyłoniono firmy do udziału w targach przemysłowych „Warsaw Industry Week” w Nadarzynie (7-9 listopada 2022 r.) oraz objęciu ich pomocą de minimis.

W wyniku przeprowadzonego naboru podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia następującym przedsiębiorstwom:

  1. Agraf Sp. z o.o.
  2. APA Sp. z o.o.
  3. I&B Sp. z o.o.
  4. Multivalve Sp. z o.o.
  5. PPHU IZI-PROJEKT Pakulla Janus Sp.K.
  6. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o.

Warsaw Industry Week to targi innowacji w przemyśle. Platforma ta skupia największych i najbardziej kreatywnie myślących przedstawicieli branży. Wśród nich można znaleźć konstruktorów i dostawców maszyn, pojazdów drogowych i szynowych, przemysłu motoryzacyjnego, stoczniowego, lotniczego, elektrycznego i elektronicznego, głównych mechaników, mechaników precyzyjnych, producentów blach i wyrobów metalowych oraz firmy wykańczające powierzchnie.

Termin udziału: 7-9 listopada 2022

Targi Warsaw Industry Week zostaną podzielone na 10 sektorów:
– Strefa Obróbki Metali
– Strefa Lakiernictwa
– Strefa Hydrauliki i Pneumatyki
– Strefa Lasery 4.0
– Strefa Spawalnictwa
– Strefa Druku 3D
– Strefa Robotyki i Automatyki
– Strefa Narzędzi
– Strefa Obróbki Drewna
– Strefa Oprogramowania

Link do strony targów: https://industryweek.pl/

Co w ramach wydarzenia?

Województwo Śląskie zapewnia kompleksową organizację wyjazdu – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania, miejsca na stoisku województwa oraz wstępu na Warsaw Industry Week 2022

Udział w wydarzeniu dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorstwa jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Nabór przedsiębiorstw prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest poniżej. W wyniku naboru zostanie wyłonione max 6 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego wybranego przedsiębiorstwa

Działanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Mariusz Świąder, tel. 32 20 78 380, tel. kom. 501 406 956, e-mail: mswiader@slaskie.pl

Maciej Wontor, tel. 32 20 78 380, tel. Kom. 514 780 130, e-mail: wontorm@slaskie.pl