Zagraniczna Misja Gospodarcza do Abu Zabi – zapraszamy do udziału!

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw z województwa śląskiego do udziału w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w terminie 21 – 25  listopada 2022 r.

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i pogłębić swoją wiedzę na temat tamtejszego rynku.

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dlaczego ZEA?

Zjednoczone Emiraty Arabskie są jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie. Kraj ten charakteryzuje liberalny system handlowy, który przyciąga kapitał z całego regionu. Dzięki atrakcyjnemu położeniu na styku największych szlaków handlowych jest jedną z najbardziej poszukiwanych destynacji dla przedsiębiorców poszukujących nowych możliwości na rozwój swojego biznesu.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, działających w sektorze regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz międzysektorowych regionalnych specjalizacji województwa śląskiego wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego.

Co w ramach Misji?

  • Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  • Konferencja gospodarcza – możliwość uczestnictwa w konferencji gospodarczej z udziałem śląskich i emirackich przedsiębiorstw, której celem będzie prezentacja potencjału uczestników misji oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z naszymi partnerami, Zagranicznym Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju oraz Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Abu Zabi, oraz instytucjami otoczenia biznesu w ZEA. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest na podstawie „Regulaminu naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej:

Załączniki:

Regulamin-naboru-przedsiebiorstw-na-zagraniczne-misje-gospodarcze

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu_Formularz-deklaracji-uczestnictwa-w-misji

Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu_Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis

Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu_Formularz-de-minimis

Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu_Porozumienie

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów: 10 październik 2022 r. godz. 12.00.

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Kontakt do organizatora:

Wydział Współpracy Zagranicznej

internacjonalizacja@fgsa.pl

tel. +48 327 233 110

kom. +48 511 000 209