Zagraniczna Misja Gospodarcza do Egiptu – zapraszamy do udziału!

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłaszają nabór przedsiębiorstw z województwa śląskiego do udziału w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Egiptu, w terminie 29 października – 03 listopada 2022 r., organizowanej w ramach Targów EGYPT ENERGY 2022.

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw z województwa śląskiego do udziału w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Egiptu, w terminie 29 października – 03 listopada 2022 r., organizowanej w ramach Targów EGYPT ENERGY 2022.

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z Egiptu i pogłębić swoją wiedzę na temat tamtejszego rynku.

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z Egiptu i pogłębić swoją wiedzę o rynku egipskim.

Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dlaczego Egipt?

Jako najbardziej zaludniony kraj na Bliskim Wschodzie, z populacją szacowaną w 2020 roku na 100 milionów, Egipt stoi w obliczu ogromnego zapotrzebowania na energię spowodowanego znacznym wzrostem populacji i szybkim rozwojem gospodarczym.

Stwarza to możliwości dla rozwoju sektora oraz istotne wyzwania dla utrzymania stałych dostaw energii.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej energia ta może pomóc w zaspokojeniu potrzeb energetycznych, promocji stałego wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy, jednocześnie osiągając globalne cele w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Targi Egypt Energy są pozycjonowane jako globalne wydarzenie energetyczne, na którym spotykają się wystawcy i uczestnicy z całego świata. Targi, wcześniej znane jako Electrex, skupiają producentów i dostawców energii, którzy mogą zaprezentować nowe technologie i innowacyjne rozwiązania obejmujące między innymi systemy magazynowania energii, jej przesyłu i dystrybucji oraz zieloną energię.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z branżami: energetyką, zielonymi technologiami oraz odnawialnymi źródłami energii, wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego.

Co w ramach Misji?

  • Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  • Udział w targach Egypt Energy, spotkaniach B2B oraz B2G – zagwarantowanie przez organizatora biletów wstępu na targi Egypt Energy, a także udziału w spotkaniach z potencjalnymi kontrahentami z Egiptu, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z naszymi partnerami, Zagranicznym Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kairze oraz instytucjami otoczenia biznesu w Egipcie. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej:

Załączniki:

Regulamin-naboru-przedsiebiorstw-na-zagraniczne-misje-gospodarcze

Załącznik nr 1 do Regulaminu_Formularz deklaracji uczestnictwa w misji

Załącznik nr 2 do Regulaminu_Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 3 do Regulaminu_Formularz de minimis

Załącznik nr 4 do Regulaminu_Porozumienie

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022 r. godz. 12.00.

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Kontakt do organizatora:

Wydział Współpracy Zagranicznej

internacjonalizacja@fgsa.pl

tel. +48 327 233 110

kom. +48 511 000 209