ankieta nt. BIM w branży budowlanej

od 2021-04-08 11:30 (Czwartek) do 2021-04-16 23:55 (Piątek)

on-line

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza do wypełnienia ankiety nt. BIM w branży budowlanej, w terminie do 16 kwietnia br.
Ankieta jest prowadzona przy wsparciu firmy PwC oraz Stowarzyszenia BIM Klaster. Jej celem jest pozyskanie informacji od podmiotów polskiej branży budowlanej nt. skali wdrożenia metodyki BIM i ich doświadczeń w jej użytkowaniu. Informacje uzyskane w jej zakresie posłużą do opracowywania Strategii wdrożenia BIM w Polsce. Ankieta jest kontynuacją ankiet tworzonych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Omówienie wyników pozostałych ankiet, a także inne dokumenty wypracowane w trakcie trwania projektu, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej MRPiT.
Bliższe informacje nt. ankiety znajdą Państwo pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bim-w-polskiej-branzy-budowlanej--ankieta-nt-skali-wdrozenia-metodyki
Szczegółowych informacji udziela Pan Jarosław Sosnowski, tel. (22) 
522 51 01, e - mail: jaroslaw.sosnowski@mrpit.gov.pl.