Przedłużenie naboru na targi WETEX !

Szanowni Państwo, przedłużamy nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w targach WETEX 2023 (Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie), 15-17 listopada 2023 roku.

 Zdjęcie Zdjęcie

WETEX – targi dla firm i profesjonalistów z branży zrównoważonego rozwoju i czystej energii.

Termin udziału: 15-17 listopada 2023 roku.

WETEX 2023 to targi dla firm i profesjonalistów z sektora energii, wody, zrównoważonego rozwoju, zielonych technologii, odnawialnej i czystej energii, zielonych rozwiązań w zakresie mobilności, zrównoważonego rozwoju, zielonego budownictwa, technologii odsalania wody, inteligentnych miast i innych. Wydarzenie to zapewnia kupującym i sprzedającym możliwość spotkania, nawiązywania kontaktów, prowadzenia interesów i odkrywania nowych produktów, rozwiązań i technologii od ponad 2000 wystawiających się firm.

Województwo Śląskie organizuje stoisko wystawiennicze i zaprasza do udziału i prezentacji firmy z naszego regionu.

Co w ramach wydarzenia?

Województwo Śląskie zapewnia kompleksową organizację wyjazdu – zagwarantowanie transportu, zakwaterowania, miejsca na stoisku województwa oraz wstępu na WETEX 2023 dla jednego przedstawiciela z przedsiębiorstwa.

Udział w wydarzeniu dla jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Nabór przedsiębiorstw prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest poniżej. W wyniku naboru zostanie wyłonione max 8 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa

Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 04 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale targach udziela:

Michał Zeman, tel. 32 77 44 511, michal.zeman@slaskie.pl
Michał Koniarek, tel. 32 77 44 507, michal.koniarek@slaskie.pl

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie.

Działanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.