Centrum Wsparcia MŚP pomogło już 145 firmom z całego województwa śląskiego

Rozpoczął się kolejny etap projektu skierowanego dla przedsiębiorców.

Centrum wsparcia MŚP

Zarząd województwa już w marcu br. podjął prace, a od pierwszych dni kwietnia br. opublikował – Śląski Pakiet dla Gospodarki. Jego celem jest uporządkowanie w jednym miejscu wszystkich dostępnych z poziomu regionu źródeł finansowania, tak aby sformułować kompleksową ofertę opartą na V-ciu filarach pomocy.

 – W ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki otwieramy nową ścieżkę wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pakiet obejmuje pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Usługa wsparcia eksperckiego poprzez dołączenie do Centrum Wsparcia MŚP przy RIG Katowice jest kompleksowym działaniem wspierającym dla firm z naszego regionu – zachęca do korzystania z bezpłatnych porad eksperckich Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.  Zależy nam, aby w jednym miejscu firmy mogły uzyskać konsultacje prawnika, marketingowca, księgowego czy doradcy finansowego. W dobie pandemii koronawirusa całkowicie zmieniło się zapotrzebowanie na poszczególne usługi i produkty oraz zmieniają się na naszych oczach oczekiwania konsumenckie. Wiele firm musi radykalnie zmienić strategie swojej działalności, a porady ekspertów są możliwością do takich zmian. Dlatego na tym etapie udzielamy wsparcia dla 250 firm z naszego regionu – dodaje Marszałek.

 - Centrum Wsparcia MŚP to projekt, który powstał kilka miesięcy temu jako odpowiedź na zapotrzebowanie śląskiego środowiska gospodarczego. Do tej pory usługa dostępna była dla firm zrzeszonych w ramach Izby oraz katowickich przedsiębiorców. Ogromnie się cieszę, że dzięki tej współpracy będą mogły skorzystać wszystkie śląskie firmy, które tego potrzebują. Mam nadzieję, że wspólnymi działaniami będziemy wyposażali przedsiębiorców w informację i wiedzę, która pozwoli im się dalej rozwijać – podkreśla Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Regionalny Punkt Doradztwa Kryzysowego: Centrum Wsparcia MŚP, jest jednym ze sprawniejszych i skuteczniejszych form wsparcia dla biznesu w okresie pandemii koronawirusa. Obecnie projekt ten wchodzi w drugą fazę realizacji. Do tej pory udało się pomóc aż 145 przedsiębiorcom. Najwięcej zgłoszeń było pośród  firm zarejestrowanych na terenie dużych miast, jak: Gliwice, Sosnowiec, Bielsko Biała. Były to w większości mikroprzedsiębiorstwa (około 80), poszukujące porad finansowych (70 zgłoszeń) i marketingowych (30 zgłoszeń). Pomocy udzielano także w zakresie prawnym, podatkowo-księgowym, restrukturyzacji, nowej organizacji pracy przedsiębiorstwa, szeroko rozumianej komunikacji biznesowej i kadrowej. Projekt wspierał także przedsiębiorców w zakresie matchowania
i przebranżowienia ich działalności gospodarczej.

  – W ramach kolejnego etapu realizacji  Centrum Wsparcia MŚP chcemy przede wszystkim objąć pomocą ekspercką firmy działające nie tylko w dużych miastach, ale także pomniejszych gminach i powiatach. W czasie pierwszego etapu konsultacji, a więc wywiadu z przedsiębiorcą, nasi konsultanci spędzili ponad 400 godzin, zapoznając się z problemami, jakie przedstawiali zainteresowani, szukający pomocy biznesowej. Pierwsze wsparcie eksperckie przedsiębiorcy otrzymywali już po 24 h – wyjaśnia Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 –  Zależy nam na tym, aby firmy mogły w sposób kompleksowy otrzymać profesjonalną i szybką oraz skonkretyzowaną pomoc, która pozwoli im rozpocząć efektywną walkę o lepsze jutro w dobie COVID-19. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy reprezentanci sektora gospodarczego,
w trakcie pandemii, w sposób znaczny zmienili swoje zapotrzebowanie na poszczególne usługi i produkty. Modyfikacjom ulegają także, na naszych oczach, oczekiwania konsumenckie.
Stąd pojawia się wśród przedsiębiorców potrzeba zmiany strategii swojej działalności, co staje się niemożliwe bez wnikliwej analizy eksperckiej i znajomości rozwiązań finansowych, marketingowych, czy HR-owych. Pomoc w tym zakresie stała się dla nas priorytetem, chcemy wzmocnić gospodarkę i dać jej szansę na nowy start pełen zysku i rozwoju – dodaje Michał Dąbrowski, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

W kolejnej fazie projektu Centrum Wsparcia MŚP  ponownie będzie odpowiadać na zapotrzebowanie przedsiębiorców działającym na terenie województwa śląskiego, zarówno mikro, małych, jak i  średnich firm. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie: prawa, finansów i szerzej księgowości, kadr, restrukturyzacji przedsiębiorstwa, marketingu, łączenia firm oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego. Grono eksperckie Centrum Wsparcia MŚP stanowią pracownicy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także zrzeszone w ramach Izby kancelarie, biura księgowe, agencje marketingowe i consultingowe, które wyraziły chęć współpracy z RIG Katowice przy tym projekcie.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, jako instytucja samorządu gospodarczego działająca od 30 lat za swoją misję uważa wsparcie podmiotów gospodarczych. Niejednokrotnie podczas rozmów
z przedstawicielami środowiska politycznego, naukowego czy międzynarodowego, stanowi głos przedsiębiorców, dbając o ich przyszłość i lepsze jutro. W obecnych czasach światowej pandemii RIG w Katowicach chce służyć realną pomocą i aktywnie wspierać działalność śląskiego biznesu w sposób skuteczny i bliski przedsiębiorcom.

 

Centrum Wsparcia MŚP zostało stworzone dla wszystkich firm działających na terenie województwa śląskiego, które potrzebują konsultacji i porad z ekspertami. By skorzystać z usługi należy wysłać zgłoszenie internetowe poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej: centrumwsparciamsp.pl lub telefonicznie pod nr: +48 324 324 224.*

* Koszt połączenia z infolinią to standardowa opłata za połączenie z numerem stacjonarnym wg stawek operatora telefonicznego.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Centrum wsparcia MŚP Centrum Wspracia MŚP, grafika