Cyber Investor Days

Prezentacje innowacyjnych Start-up'ów na stoisku Województwa Śląskiego
 Cyber Investor Days Cyber Investor Days

Jako Region Gospodarz wydarzenia zapraszamy na CYBERSEC Forum/EXPO, które odbędzie się już 17 – 18 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.


Przed nami dwa dni debat oraz targów EXPO. Najciekawsze dyskusje na tematy cyber oraz największe firmy technologiczne i obiecujące start-up’y w jednym miejscu.

W programie znajdą się również:

  • Cyber Investor Days – 17–18 maja – podczas których 9 firm zaprezentuje innowacyjne rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Szkolenie „Cyberbezpieczeńśtwo w samorządach – jak zadbać o odpowiedni poziom bezpiecześntwa informacji” -      18 maja, godz. 11:00-15:30. Zostanie przeprowadzone przez Piotra Wojtasika – Certyfikowanego Inżyniera Axence, a prezentację wprowadzającą wygłosi dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek.

Oba wydarzenia odbędą się na stoisku Województwa Śląskiego "InSilesia".

Rejestracja pod linkiem. Z kodem zniżkowym dla samorządów: JST#50 -50% na bilet BASIC oraz VIP.

Organizatorami wydarzenia jest krakowski think tank - Instytut Kościuszki oraz Klaster Cyber Made In Poland. Partnerem Wydarzenia i Regionem Gospodarzem - Województwo Śląskie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

loga projektu