Europejskie Forum Przyszłości

Trzydniowe forum, które odbędzie się na Stadionie Śląskim, ma być okazją do szerokiej dyskusji na temat rozwoju gospodarki w Polsce i w Europie.
EFP zapowiedź, dwie osoby, ekran fot. Tomasz Żak / UMWS
Europejskie Forum Przyszłości, z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej, strony rządowej i samorządowej oraz ekspertów ze świata nauki i biznesu odbędzie się w dniach 6-8 października z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego.

O inicjatywie zorganizowania wydarzenia mówił w trakcie konferencji prasowej marszałek Jakub Chełstowski, który w imieniu władz województwa śląskiego odebrał prestiżową nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości” za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

„Ta nagroda jest docenieniem naszej ciężkiej pracy, ale i motywacją do kolejnych ambitnych działań. Stoimy przed wyzwaniami, które zdefiniują nasze miejsce w zmieniającej się światowej rzeczywistości. Decyzje dotyczące likwidacji przemysłu wydobywczego powodują, że stoimy przed koniecznością redefinicji gospodarki regionu, która oddziałuje silnie na cały kraj, a nawet Europę. Te zmiany nie są łatwe i wymagają ogromnych nakładów finansowych, a także szukania nowych ścieżek, ewaluacji i wprowadzania innowacji. Chcemy, żeby Śląsk był jednym z liderów tych zmian, by wyznaczał kierunki, stąd potrzeba szerokiej dyskusji o przyszłości gospodarki, z udziałem ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i nauki. Wierzę, że Europejskie Forum Przyszłości będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i kreowania rozwiązań, które pozwolą nam te ambitne cele zrealizować” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” została wręczona w trakcie sesji plenarnej Komitetu Regionów. Wyróżnienie zostało przyznane sześciu regionom, a jego laureaci zostali uhonorowani marką ERP na okres dwóch lat (2021 i 2022), co umożliwi im zaplanowanie i wdrożenie strategii udanej odbudowy gospodarczej i społecznej.

„Ta nagroda jest skierowana ku przyszłości. Nie zwalniamy tempa i programujemy nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, liczymy na środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, kierowane w dużej mierze do małych i średnich przedsiębiorstw. To nagroda również dla nich, bo ten sektor od lat stanowi główną oś rozwoju regionalnej gospodarki. Mierzymy się z wieloma wyzwaniami, ale jesteśmy otwarci na współpracę i nowe projekty, które pozwolą nam się rozwijać. Wierzę, że to będzie forum startu tej gospodarczej odbudowy” – podkreślał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W agendzie Europejskiego Forum Przyszłości znalazły się sesje dotyczące wielu aspektów życia gospodarczego, a także kluczowych wyzwań, barier i celów związanych z rozwojem starego kontynentu. Uczestnicy Forum będą rozmawiać m.in. o cyfrowej przyszłości Europy, sprawiedliwej transformacji i neutralności klimatycznej, innowacyjnej gospodarce, rewitalizacji i kwestiach związanych z klimatem i jakością powietrza.

„Pandemia uświadomiła nam istotną rzecz, że człowiek, jego wiedza i doświadczenie są dziś najważniejsze. Zrozumieliśmy, że dziś kupno respiratora i specjalistycznego sprzętu nie jest problemem, potrzebujemy za to kadr, które go obsłużą. To forum będzie wizytówką możliwości kapitału ludzkiego i potencjału województwa śląskiego” – mówił Jan Kawulok, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sporo miejsca w programie forum zajmie dyskusja o przyszłości regionów oraz konsekwencjach i etapach wyjścia z kryzysu, związanego z pandemią koronawirusa. W trakcie Europejskiego Forum Przyszłości odbędzie się również wiele wydarzeń towarzyszących, w tym m.in. 25-lecie stref ekonomicznych w Polsce, spotkanie regionalnych funduszy rozwoju, konferencja Medycyna 4.0, debata plenarna „Różne formy współpracy europejskiej”, czy liczne wydarzenia promujące województwo śląskie jako region turystyczny.

Źródło: slaskie.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
EFP zapowiedź, dwie osoby, ekran trzy osoby, zapowiedź EFP zapowiedź EFP, dwie osoby