Europejskie Forum Przyszłości, Stadion Śląski, 6-8 października 2021r.

I edycja Europejskiego Forum Przyszłości poświęcona będzie następującym tematom:

  • Inteligentna Europa – cyfryzacja, innowacje, synergia biznesu i nauki;
  • Europa przyjazna środowisku – Europa bezemisyjna, zmierzająca w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, szanująca naturalne zasoby przyrody
  • Europa o silnym wymiarze społecznym – edukacja, kwestie socjalne, zmieniający się rynek pracy, wyzwania „srebrnej gospodarki”
  • Europa bliżej obywatela – smart cities, zaangażowanie obywateli, przyjazna administracja, NGO’S i ich rola w kształtowaniu przyszłości Europy.

Więcej o Europejskim Forum Przyszłości