Grunt na medal 2021 - nabór wniosków przedłużony do 9 kwietnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu IX edycji ogólnopolskiego konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2021 organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wspólnie z Marszałkami Województw i Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora (certyfikowanymi partnerami PAIH S.A.).

Celem konkursu – organizowanego cyklicznie co dwa lata, od 2005 roku – jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnych województwach. Najlepsze zgłoszone tereny z naszego regionu będą promowane przez PAIH S.A. oraz zarząd województwa na forum międzynarodowym.

To doskonała możliwość na promocję gminy oraz szansa na przyciągnięcie uwagi nowych inwestorów. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają prestiżowy certyfikat oraz będą mogli używać logo „Grunt na medal” 2021 w materiałach promocyjnych.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesłać do 26 marca 2021 r., na adres coie@slaskie.pl (w tytule maila prosimy wpisać: „Grunt na medal – zgłoszenie nazwa gminy”).

Harmonogram konkursu:

- do 9 kwietnia 2021 r. – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu

- do 30 kwietnia 2021 r. – weryfikacja przesłanych zgłoszeń i wybór terenów do II etapu

- do 31 lipca 2021 r. – audyt terenów zakwalifikowanych do II etapu

- do 15 grudnia 2021 r. – ogłoszenie listy zwycięzców; wręczenie nagród na specjalnej konferencji (z uwagi na stan pandemiczny konferencja może odbyć się w formie on-line lub hybrydowej)

 

WAŻNE:

Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny inwestycyjne niezabudowane (greenfield), przeznaczone zgodnie z obowiązującym MPZP lub SUiKZP pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, z uregulowanym stanem prawnym nieruchomości, na której jest on położony.
Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jeden teren inwestycyjny.

 

Materiały do pobrania:

Załączniki
Aneks nr 1 do regulaminu konkursu Grunt na Medal 2021 [PDF 763,5kB]
Regulamin Konkursu [PDF 789,3kB]
Zał.1_Parametry terenu inwestycyjnego [PDF 210,2kB]
Zał.2_Klauzula informacyjna [PDF 233,8kB]
Formularz zgloszeniowy_do wypełnienia przez JST [DOC 68,0kB]
Zał.3_Formularz zgloszeniowy [PDF 378,2kB]
Zał.4 EN_Formatka opisu oferty [PDF 780,4kB]
Zał.4 PL_Formatka opisu oferty [PDF 661,7kB]
Zał.5A_prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia) [PPTX 5,8MB]
Zał.5B_przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór) [PPTX 6,1MB]
Zał.6_Lista teleadresowa COI [PDF 616,3kB]
Zał.7_Zasady prezentacji oferty gminy podczas II etapu konkursu [PDF 582,9kB]