Informacja o stanie realizacji projektu

W grudniu 2020 roku oraz w lutym br. w ramach pierwszego etapu projektu zostały zorganizowane szkolenia pn.„ ABC Obsługi Inwestora”, które były dedykowane zarówno kadrze kierowniczej oraz pracownikom jst.

W szkoleniach, zorganizowanych w trybie on-line ze względu na pandemię COVID-19, podczas 6 dni szkoleniowych wzięło udział w sumie 220 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego reprezentujących w sumie 95 gmin oraz powiatów całego województwa.

Podstawowym celem zorganizowanych szkoleń było zapoznanie uczestników ze standardami obsługi inwestora oraz zasadami przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej. Tematyka spotkań została uzupełniona o wiedzę z zakresu obsługi inwestorów w trybie on-line, w tym prezentacji oferty inwestycyjnej i prowadzenia negocjacji.

 

Obecnie w ramach realizowanych w związku z projektem zadań trwają prace nad zakończeniem pierwszego etapu projektu, na które składa się m.in. skompletowanie pełnej dokumentacji od uczestników projektu. Dodatkowo, przygotowywany jest specjalny pakiet dla uczestników projektu zawierający m.in. materiały szkoleniowe i promocyjne projektu oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w I etapie.

 

Obecnie trwają również konsultacje z Instytucją Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, czyli z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące korekty wniosku o dofinansowanie projektu, m.in. pod kątem zmiany niektórych zadań, które będą realizowane w ramach drugiego etapu projektu, oraz wydłużenia długości realizacji całego projektu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z opiekunami projektu pod numerami telefonów : 32 774 0 612, 32 774 0 611 lub wysyłając maila na adres: power@slaskie.pl