Informacja o szkoleniu pn. ABC Obsługi Inwestora

Informujemy, że w związku ze wzrastającym zagrożeniem epidemicznym szkolenia pn. ABC Obsługi Inwestora zostaną zorganizowane w trybie on-line, w pierwszej połowie grudnia br.

Wzięcie w nich udziału to okazja do podniesienia kompetencji zawodowych i możliwości kontaktu z ekspertami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i programu szkolenia zostaną przesłane zainteresowanym podmiotom w najbliższym czasie.

Przypominamy jednocześnie, że wzięcie udziału w tym szkoleniu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa gminy w kolejnym etapie projektu, a jednocześnie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, mail: power@slaskie.pl ; telefon: 32/ 774 0 611,612.