Komentarz do sytuacji w gospodarce regionalnej - województwo śląskie, marzec 2021 r.

Po raz kolejny odnotowano dobre wyniki w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
tło z ludźmi przy stole, napis -komentarz do sytuacji w gospodarce regionalnej - woj.ślaskie, marzec 2021
  • Województwo śląskie jest na drugim miejscu w kraju, po województwie wielkopolskim pod względem niskiego poziomu bezrobocia. Nie zmienia to faktu, że r/r w województwie śląskim wystąpił przyrost liczby osób bezrobotnych o ponad 33%. Od lutego 2020 r. – do lutego br. pula bezrobotnych zwiększyła się o 24 tys. osób.
  • Póki co relacja napływów do i odpływów z grupy bezrobotnych wydaje się wracać do trendu sprzed pandemii. Najbliższe miesiące pokażą, czy będzie to również obserwowalne w nieco dłuższym okresie. Jeśli tak, to czeka nas sezonowe ożywienie na rynku pracy.
  • Widoczne jest ożywienie produkcji przemysłowej. Jednak spadek wolumenu produkcji samochodów w Europie, spowodowany przestojami w dostawach elektroniki, prawdopodobnie wpłynie negatywnie na całe łańcuchy dostaw w branży – w tym na związane z nimi firmy zlokalizowane w województwie śląskim.
  • Dynamika produkcji budowlano-montażowej kształtowała się w początku roku podobnie do ubiegłorocznej.
  • Dokładniejszej oceny sytuacji w handlu będzie można dokonać po analizie zmian, jakie wystąpiły i wystąpią w pierwszym półroczu br. – również w związku z wahnięciami, które zapewne zostaną odnotowane w konsekwencji ograniczenia działalności sklepów wielkopowierzchniowych.
  • W województwie śląskim nakłady inwestycyjne spadły w 2020 r. aż o 21,8% w porównaniu do 2019 r., co stanowi trzeci najgorszy wynik w Polsce – odległy od wskazania ogólnopolskiego i wyników innych silnych gospodarczo województw. Obniża to projekcje względem długoterminowych perspektyw wzrostu w regionie.
  • Wskaźniki koniunktury w marcu w większości branż poprawiły się nieznacznie w stosunku do lutego. Nie odzwierciedla to prawdopodobnie w pełni obostrzeń, które zaczęły obowiązywać w drugiej połowie marca. Ich efekty pojawią się zapewne w kwietniu, choć należy mieć świadomość, że przedsiębiorstwa zdołały częściowo przystosować się do działania w warunkach obowiązywania ograniczeń i ich efekty są generalnie dużo słabsze, szczególnie w przemyśle, niż w zeszłym roku.
  • Po raz kolejny odnotowano dobre wyniki w zakresie budownictwa mieszkaniowego. A skalę uzyskiwanych pozwoleń na budowę można uznać za bardzo perspektywiczną bazę do utrzymania wysokich efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w latach 2021 i 2022.

Materiał opracowano w wyniku współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Załączniki
Komentarz do sytuacji w gospodarce regionalnej - województwo śląskie, marzec 2021 [PDF 290,6kB]